Privacy Statement

Privacy and Cookies.

I-Synergy doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. De meeste pagina's van onze website kunt u bezoeken zonder persoonlijke gegevens prijs te geven. Zo nu en dan hebben wij echter informatie nodig om u de gewenste diensten te kunnen bieden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe het verzamelen en het gebruiken van gegevens in dergelijke situaties in zijn werk gaat. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op i-synergy.net (i-synergy.net en subdomeinen inbegrepen). De verklaring is niet van toepassing op andere sites (on- en offline), producten of diensten van I-Synergy. Lees de hele privacyverklaring door.

 • Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
 • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens
 • Beheer van uw persoonlijke gegevens
 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
 • Het gebruik van cookies
 • Wijzigingen in deze verklaring
 • Contactgegevens

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
U wordt gevraagd om gegevens waarmee u uzelf identificeert (persoonlijke informatie) of waarmee wij contact met u kunnen opnemen als dat nodig geacht wordt. Over het algemeen wordt u om deze gegevens gevraagd als u zich inschrijft voor een wedstrijd, nieuwsbrieven per e-mail aanvraagt, lid wordt van een exclusieve website, zich aanmeldt voor een evenement of een cursus of als u I-Synergy -producten aanschaft of registreert. Persoonlijke informatie die door I-Synergy wordt verzameld, blijft veelal beperkt tot een e-mailadres, een taal en een land of locatie, maar in bepaalde gevallen kan het om meer gegevens gaan als dat nodig is voor het leveren van een bepaalde dienst.
Een voorbeeld. Als u kiest voor een dienst of transactie waarvoor betaling vereist is, zoals het doen van een aankoop, wordt u gevraagd naar persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het in rekening brengen van kosten en het verzenden van producten. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en creditcardnummer.
Als u een nieuw product aanschaft en installeert, is het mogelijk dat wij u vragen uw aankoop elektronisch te registreren. Deze registratiegegevens worden opgeslagen bij overige informatie die u ons hebt verstrekt tijdens eerdere bezoeken aan onze website.
i-synergy.net verzamelt ook bepaalde gegevens over de hardware en software waarover u beschikt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam, die tijd die u bent aangemeld en verwijzende website-adressen. Deze informatie wordt gebruikt om diensten te kunnen uitvoeren en de kwaliteit ervan op niveau te houden, alsmede voor het verkrijgen van algemene statistische gegevens over het gebruik van i-synergy.net.
i-synergy.net gebruikt I-Synergy™-ID voor registratie- en verificatiedoeleinden. Wanneer u zich aanmeldt bij deze site met I-Synergy™-ID, wordt u gevraagd naar uw e-mailadres en wachtwoord om u aan te melden. Met dezelfde gegevens hebt u vervolgens toegang tot vele andere diensten die gebruikmaken van registratie en verificatie door middel van I-Synergy™-ID.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Om ervoor te zorgen dat onze site voldoet aan uw eisen.
 • Voor het leveren van diensten die u wilt aanvragen of aanschaffen, zoals nieuwsbrieven, gebeurtenissen, cursussen en software.
 • Om ons te helpen bij het maken en uitbrengen van informatie en gegevens waar u wat aan hebt.
 • Om u op de hoogte te houden van upgrades voor producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten van I-Synergy, als u daar behoefte aan hebt.
 • Om u toegang te verlenen tot exclusieve delen van onze site die voor u relevant zijn.
Gegevens over bezoeken aan deze site worden samengevoegd met anonieme demografische gegevens voor onderzoeksdoelstellingen. Daarnaast kan deze informatie globaal worden gebruikt om meer relevante inhoud te kunnen bieden.
In bepaalde exclusieve delen van i-synergy.net kunnen we - mits u daartoe instemt - gegevens over bezoeken aan deze site gecombineerd met uw persoonlijke gegevens, aanbieden die op u persoonlijk is afgestemd. Als u hiervoor geen toestemming verleent, wordt dergelijke inhoud niet aangeboden en worden uw persoonlijke gegevens niet gekoppeld aan gegevens over bezoeken aan deze site.
Zo nu en dan maakt I-Synergy gebruik van de diensten van andere bedrijven die beperkte diensten voor ons uitvoeren, zoals het verpakken, versturen en bezorgen van aankopen, het beantwoorden van vragen van klanten over producten of diensten, het versturen van post en het verwerken van registraties voor evenementen. I-Synergy voorziet deze bedrijven alleen van de persoonlijke gegevens die zijn vereist voor het leveren van de betreffende dienst. I-Synergy staat niet toe dat deze bedrijven uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken.
In bepaalde gevallen zal I-Synergy derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist of als I-Synergy in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot I-Synergy of de website; (b) de rechten en eigendommen van I-Synergy en verwante websites te beschermen; (c) te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van I-Synergy -werknemers, gebruikers van I-Synergy -producten en -diensten, en overige personen.
Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of elk ander land waar I-Synergy of een van haar afdelingen, dochterondernemingen of tussenpersonen gevestigd zijn. Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met dit soort gegevensoverdracht buiten uw land van herkomst. I-Synergy houdt zich aan de overeenkomsten en standpunten die zijn opgesteld door de Europese Unie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens.

Beheer van uw persoonlijke gegevens
Als u zichzelf registreert of I-Synergy op andere wijze van uw persoonlijke gegevens voorziet, deelt i-synergy.net deze gegevens zonder uw toestemming niet met derden, met uitzondering van de beperkte uitzonderingen die eerder zijn vermeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.
Als u zich registreert, hebt u ook de mogelijkheid ons te laten weten of u het op prijs stelt als I-Synergy met u communiceert.
I-Synergy kan zo nu en dan e-mailberichten verzenden waarin u op de hoogte wordt gehouden van technische diensten of beveiligingskwesties met betrekking tot een product of een dienst die u hebt aangevraagd, of waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een product of dienst hebt aangevraagd. Aangezien dit soort berichten een wezenlijk onderdeel vormt van de dienst die u hebt gekozen, kunt u zich hier niet voor uitschrijven.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U kunt er zelf zorg voor dragen dat uw persoonlijke gegevens waarover i-synergy.net beschikt, correct zijn.
Als u zichzelf registreert op i-synergy.net of uzelf aanmeldt voor een nieuwsbrief, kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en bewerken in het Profielencentrum.
U wordt gevraagd naar uw e-mail adres en wachtwoord voordat u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken.
Voor bepaalde diensten die worden geboden op i-synergy.net, wordt mogelijk informatie verzameld die u niet terugvindt in het Profielencentrum. In dergelijke gevallen hebt u echter toegang tot uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met i-synergy.net zoals is beschreven aan het einde van deze verklaring, of door middel van de alternatieve toegang zoals die door de betreffende dienst wordt beschreven.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
i-synergy.net doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt i-synergy.net gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang.

Het gebruik van cookies
Als iemand de site bezoekt, wordt er een cookie op zijn of haar computer geplaatst, of deze cookie wordt gelezen als de betreffende persoon de site al eerder heeft bezocht. Dit is alleen mogelijk als het accepteren van cookies is ingeschakeld op de computer van die persoon. Cookies kunnen onder meer worden gebruikt bij het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek aan de pagina, zoals eerder beschreven.
I-Synergy gebruikt ook cookies in verband met het gebruik van uw I-Synergy™-account op de i-synergy.net -website zoals beschreven in de Privacyverklaring van I-Synergy™.
Als u de browser zodanig instelt dat deze geen cookies van i-synergy.net accepteert, wordt de tekst wel weergegeven op uw scherm, maar kunt u de site niet bezoeken op basis van uw persoonlijke gegevens.
Vragen over cookies? Meer informatie.

Wijzigingen in deze verklaring
Deze privacyverklaring wordt zo nu en dan bijgewerkt door i-synergy.net. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Als de privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, meldt i-synergy.net dit op de website.

Contactgegevens
I-Synergy stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of via reguliere post.

International Intelligence
Lingsweg 40
5931KX Tegelen
The Netherlands

Laatst gewijzigd: 5 mei 2024 00:46